Styrelsen

Styrelsen består utav 7 personer och ansvarar för föreningens egendomar. Bostadsrättsföreningens styrelse är vald av föreningsstämman som hålls varje år. Ordinarie stämma skall hållas före juni månads utgång. Styrelsen fastställer bland annat årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader, tar beslut om löpande underhåll, uthyrning i andra hand samt godkänner nya medlemmar.

Styrelsemöten hålls vanligen en gång per månad, cirka 10 gånger per år.

Styrelseledamöternas namn och kontaktuppgifter finns anslaget i portarna. Använd föreningens brevlåda på 4B för att kontakta styrelsen.

OrdförandeErik DotzauerPort 4AMedlemsfrågor, parkering
SekreterareKrister Lagerborg4B
KassörPer Garberg6C
Ordinarie ledamöter:PortAnsvarsområden
Ordinarie ledamotAnna Jernberger4AGästrum, gemensamhetslokal
Ordinarie ledamotGunnar Iselau6DFastighetsfrågor, Snöskottning
Ordinarie ledamotKeith Kral4BGården
Ordinarie ledamotAnders Glimmerfors4AHemsidan

Protokoll från styrelsens sammanträden anslås vanligen på tavlorna i varje trapphus.

I varje trapphus finns även anslag med styrelsens ansvarsfördelning och närmare kontaktuppgifter.


© 2016 - 2024 All rights reserved

Brf Snötäcket, Karlskronavägen 4B, 121 52 Johanneshov - Org nr 769605-7467

nabo