Renovering

Regler vid renovering av lägenheter

  • Kontakta alltid styrelsen vid renovering
  • All ombygnad skall vara yrkesmannamässig
  • Följ alltid de regler som finns i föreningens stadgar
  • Byte av köksfläkt

© 2016 - 2024 All rights reserved

Brf Snötäcket, Karlskronavägen 4B, 121 52 Johanneshov - Org nr 769605-7467

nabo