Fastighetsskötsel och Markvård

Föreningen ansvarar för skötseln av hela fastigheten samt marken. För skötsel av buskar, gräset, träd, staket och skyltning anlitas extern firma. Tala med någon i styrelsen om du har frågor om detta.

En del sysslor faller under den tekniska förvaltningen som sköts av Nabo. Felanmälan kan du göra mellan klockan 7 och 16 på helgfria vardagar, via telefonnummer 010-288 00 26 eller via Nabos hemsida. Läs mer om vilka regler som gäller för olika typer av felanmälningar här.

Om du vill veta mera exakt vad som ingår under den tekniska förvaltningen kan du läsa om detta i bostadspärmen som finns i sin helhet under menyn Medlemsinformation ovan. Du hittar en förteckning under punkten Bostadsrättsavtal. De vanligaste problem är trasiga lampor, problem med dörröppnare och elfel. När du är osäker om vad som gäller kan du ta kontakt med styrelseordförande eller någon annan i styrelsen.

Snöskottning har också lagts ut på entreprenad. Kontakta Gunnar i styrelsen om det finns anmärkningar på denna.

Hoppas att du är nöjd med den tekniska förvaltningen.


© 2016 - 2024 All rights reserved

Brf Snötäcket, Karlskronavägen 4B, 121 52 Johanneshov - Org nr 769605-7467

nabo